vay idong online

Viết cho fvy2.com


Quan tâm đến việc bắt đầu một nghề nghiệp là một nhà báo đua xe hoặc một nhà báo thể thao? Cho dù bạn đang tìm kiếm một công việc mới hoặc là một sinh viên bắt đầu và tìm cách có được kinh nghiệm, chúng tôi muốn nói chuyện với bạn.

fvy2.com là nơi có một số tài năng viết tốt nhất ở Úc, cung cấp tin tức bảo hiểm và thể thao từ các sự kiện lớn nhất trong cả nước. Từ Cup Melbourne đến Chung kết AFL và NRL, các nhà văn của chúng tôi cung cấp độ bao phủ sâu.

Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà văn và tipster giỏi nhất cho tất cả các môn thể thao ở Úc. Chúng tôi muốn điều tốt nhất trong số những người giỏi nhất. Nếu đó là bạn và bạn có một tài năng sẽ liên lạc. Chúng tôi nhận ra chất lượng có giá và chúng tôi cung cấp các gói cạnh tranh.  

Nếu bạn nghĩ rằng bạn phù hợp với hóa đơn, thì giữ liên lạc. Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn!