• Nhà
 • Nrl
 • Trạng thái xuất xứ

zalo kiếm tiền bằng cách nào State of Origin Game 2 nổi bật

28 tháng 6 năm 2021
Bets.com nhân viên 28 tháng 6 năm 2021
Chia sẻ bài viết này
Hình ảnh thành công
 • New South Wales đã ghi nhận chiến thắng 26-0 trước Queensland trong Game 2 tại Sân vận động Suncorp
 • Kết quả ngày 27 tháng 6 đã giành được loạt phim năm 2021 cho The Blues
 • Kiểm tra tất cả các hành động dưới đây
Quay lại phòng trưng bày
Trò chơi State of Origin 2
1 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

2 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

3 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ Maroons thể hiện sự ủng hộ của họ trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ Maroons thể hiện sự ủng hộ của họ trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

4 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

5 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Sheppard biểu diễn trong Trò chơi hai của loạt trận gốc 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Sheppard biểu diễn trong Trò chơi hai của loạt trận gốc 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

6 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

7 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons chạy trên sân trước trận đấu hai của chuỗi Tuần xứ 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons chạy trên sân trước trận đấu hai của chuỗi Tuần xứ 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

8 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Jai Arrow of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Jai Arrow of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

9 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã giải quyết một người chơi Maroons trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã giải quyết một người chơi Maroons trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

10 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: James Tedesco của The Blues đã nghỉ ngơi trong Game Two of the 2021 State of Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: James Tedesco của The Blues đã nghỉ ngơi trong Game Two of the 2021 State of Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

11 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues đã nghỉ ngơi trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues đã nghỉ ngơi trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

12 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Junior Paulo of the Blues kỷ niệm với Josh Addo -Carr của The Blues sau khi anh ấy ghi bàn trong Trò chơi Hai của loạt phim xuất phát 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên Ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Junior Paulo of the Blues kỷ niệm với Josh Addo -Carr của The Blues sau khi anh ấy ghi bàn trong Trò chơi Hai của loạt phim xuất phát 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên Ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

13 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

14 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Brisbane, Brisbane, Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Brisbane, Brisbane, Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

15 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm với đồng đội Cameron Murray of the Blues sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Suncorp Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm với đồng đội Cameron Murray of the Blues sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Suncorp Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

16 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

17 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Nathan Cleary của The Blues giảm tải bóng trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Nathan Cleary của The Blues giảm tải bóng trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

18 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

19 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues kỷ niệm sau khi ghi bàn với Brian To?of The Blues trong trận đấu hai của loạt bang Intail of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 Ở Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues kỷ niệm sau khi ghi bàn với Brian To?of The Blues trong trận đấu hai của loạt bang Intail of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 Ở Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

20 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

21 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã ghi bàn để ghi điểm trong trận đấu hai của loạt bang Intate of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã ghi bàn để ghi điểm trong trận đấu hai của loạt bang Intate of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

22 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

23 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn với James Tedesco, Josh Addo -Carr và Jarome Luai của The Blues trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn với James Tedesco, Josh Addo -Carr và Jarome Luai của The Blues trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

24 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người chơi Scuffle trong Trò chơi Hai của loạt tiểu bang năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người chơi Scuffle trong Trò chơi Hai của loạt tiểu bang năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

25 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons Offoads the Ball trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons Offoads the Ball trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

26 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

27 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

28 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

29 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: David Fifita và Cameron Munster của Maroons React trong Trò chơi Hai của loạt bang Intory of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: David Fifita và Cameron Munster của Maroons React trong Trò chơi Hai của loạt bang Intory of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

30 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

31 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Jerome Luai của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Jerome Luai của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

32 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Brian To?of The Blues thả bóng trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Brian To?of The Blues thả bóng trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

33 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

34 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

35 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: David Fifita của Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: David Fifita của Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

36 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Kyle Feldt của Maroons phản ứng trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Kyle Feldt của Maroons phản ứng trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

37 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

38 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tariq Sims of the Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt phim State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tariq Sims of the Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt phim State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

39 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

40 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

41 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: (L -R) Isaah Yeo của The Blues, Jack Wighton của The Blues, Payne Haas của The Blues và Liam Martin của The Blues Kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai của loạt phim xuất sắc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và The Blues. New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: (L -R) Isaah Yeo của The Blues, Jack Wighton của The Blues, Payne Haas của The Blues và Liam Martin của The Blues Kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai của loạt phim xuất sắc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và The Blues. New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

42 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Tất cả ảnh42
? ?
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã nghỉ ngơi trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)
New South Wales đã ghi nhận chiến thắng 26-0 trước Queensland trong Game 2 tại Sân vận động Suncorp, nơi bảo đảm loạt State of Origin năm 2021 cho The Blues.

James Tedesco đã giành giải thưởng Người đàn ông của trận đấu trong cuộc đụng độ vào Chủ nhật và tất cả các điểm nổi bật có thể được tìm thấy dưới đây hoặc chơi qua bộ sưu tập hình ảnh ở đầu trang.

 • 1 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 2 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 3 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ Maroons thể hiện sự ủng hộ của họ trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ Maroons thể hiện sự ủng hộ của họ trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 4 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 5 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Sheppard biểu diễn trong Trò chơi hai của loạt trận gốc 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Sheppard biểu diễn trong Trò chơi hai của loạt trận gốc 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 6 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 7 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons chạy trên sân trước trận đấu hai của chuỗi Tuần xứ 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons chạy trên sân trước trận đấu hai của chuỗi Tuần xứ 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 8 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Jai Arrow of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Jai Arrow of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 9 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã giải quyết một người chơi Maroons trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã giải quyết một người chơi Maroons trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 10 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: James Tedesco của The Blues đã nghỉ ngơi trong Game Two of the 2021 State of Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: James Tedesco của The Blues đã nghỉ ngơi trong Game Two of the 2021 State of Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 11 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues đã nghỉ ngơi trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues đã nghỉ ngơi trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 12 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Junior Paulo of the Blues kỷ niệm với Josh Addo -Carr của The Blues sau khi anh ấy ghi bàn trong Trò chơi Hai của loạt phim xuất phát 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên Ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Junior Paulo of the Blues kỷ niệm với Josh Addo -Carr của The Blues sau khi anh ấy ghi bàn trong Trò chơi Hai của loạt phim xuất phát 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên Ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 13 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 14 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Brisbane, Brisbane, Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Brisbane, Brisbane, Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 15 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm với đồng đội Cameron Murray of the Blues sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Suncorp Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm với đồng đội Cameron Murray of the Blues sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Suncorp Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 16 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 17 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Nathan Cleary của The Blues giảm tải bóng trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Nathan Cleary của The Blues giảm tải bóng trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 18 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 19 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues kỷ niệm sau khi ghi bàn với Brian To?of The Blues trong trận đấu hai của loạt bang Intail of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 Ở Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues kỷ niệm sau khi ghi bàn với Brian To?of The Blues trong trận đấu hai của loạt bang Intail of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 Ở Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 20 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 21 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã ghi bàn để ghi điểm trong trận đấu hai của loạt bang Intate of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã ghi bàn để ghi điểm trong trận đấu hai của loạt bang Intate of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 22 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 23 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn với James Tedesco, Josh Addo -Carr và Jarome Luai của The Blues trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn với James Tedesco, Josh Addo -Carr và Jarome Luai của The Blues trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 24 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người chơi Scuffle trong Trò chơi Hai của loạt tiểu bang năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người chơi Scuffle trong Trò chơi Hai của loạt tiểu bang năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 25 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons Offoads the Ball trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons Offoads the Ball trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 26 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 27 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 28 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 29 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: David Fifita và Cameron Munster của Maroons React trong Trò chơi Hai của loạt bang Intory of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: David Fifita và Cameron Munster của Maroons React trong Trò chơi Hai của loạt bang Intory of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 30 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 31 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Jerome Luai của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Jerome Luai của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 32 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Brian To?of The Blues thả bóng trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Brian To?of The Blues thả bóng trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 33 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 34 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 35 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: David Fifita của Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: David Fifita của Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

 • 36 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Kyle Feldt của Maroons phản ứng trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Kyle Feldt của Maroons phản ứng trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 37 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 38 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tariq Sims of the Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt phim State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tariq Sims of the Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt phim State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 39 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 40 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 41 - 42
  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: (L -R) Isaah Yeo của The Blues, Jack Wighton của The Blues, Payne Haas của The Blues và Liam Martin của The Blues Kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai của loạt phim xuất sắc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và The Blues. New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  Brisbane, Úc - 27 tháng 6: (L -R) Isaah Yeo của The Blues, Jack Wighton của The Blues, Payne Haas của The Blues và Liam Martin của The Blues Kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai của loạt phim xuất sắc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và The Blues. New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

 • 42 - 42
  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images) +

  BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

1 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

2 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ đến Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

3 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ Maroons thể hiện sự ủng hộ của họ trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ Maroons thể hiện sự ủng hộ của họ trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

4 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

5 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Sheppard biểu diễn trong Trò chơi hai của loạt trận gốc 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Sheppard biểu diễn trong Trò chơi hai của loạt trận gốc 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

6 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người hâm mộ nhìn trước Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

7 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons chạy trên sân trước trận đấu hai của chuỗi Tuần xứ 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons chạy trên sân trước trận đấu hai của chuỗi Tuần xứ 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

8 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Jai Arrow of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Jai Arrow of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

9 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã giải quyết một người chơi Maroons trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã giải quyết một người chơi Maroons trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

10 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: James Tedesco của The Blues đã nghỉ ngơi trong Game Two of the 2021 State of Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: James Tedesco của The Blues đã nghỉ ngơi trong Game Two of the 2021 State of Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

11 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues đã nghỉ ngơi trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues đã nghỉ ngơi trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

12 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Junior Paulo of the Blues kỷ niệm với Josh Addo -Carr của The Blues sau khi anh ấy ghi bàn trong Trò chơi Hai của loạt phim xuất phát 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên Ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Junior Paulo of the Blues kỷ niệm với Josh Addo -Carr của The Blues sau khi anh ấy ghi bàn trong Trò chơi Hai của loạt phim xuất phát 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên sân vận động trên Suncorp trên Ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

13 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

14 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Brisbane, Brisbane, Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Brisbane, Brisbane, Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

15 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm với đồng đội Cameron Murray of the Blues sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Suncorp Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm với đồng đội Cameron Murray of the Blues sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Suncorp Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

16 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Cameron Murray của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

17 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Nathan Cleary của The Blues giảm tải bóng trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Nathan Cleary của The Blues giảm tải bóng trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

18 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

19 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues kỷ niệm sau khi ghi bàn với Brian To?of The Blues trong trận đấu hai của loạt bang Intail of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 Ở Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Latrell Mitchell của The Blues kỷ niệm sau khi ghi bàn với Brian To?of The Blues trong trận đấu hai của loạt bang Intail of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 Ở Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

20 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

21 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã ghi bàn để ghi điểm trong trận đấu hai của loạt bang Intate of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã ghi bàn để ghi điểm trong trận đấu hai của loạt bang Intate of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia . (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

22 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues kỷ niệm với các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu hai của loạt bang Intest of the Origin giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

23 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn với James Tedesco, Josh Addo -Carr và Jarome Luai của The Blues trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues ăn mừng sau khi ghi bàn với James Tedesco, Josh Addo -Carr và Jarome Luai của The Blues trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

24 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người chơi Scuffle trong Trò chơi Hai của loạt tiểu bang năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Người chơi Scuffle trong Trò chơi Hai của loạt tiểu bang năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

25 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons Offoads the Ball trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons Offoads the Ball trong trò chơi hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

26 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

27 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tom Trbojevic của The Blues đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

28 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Xavier Coates of the Maroons đã được giải quyết trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

29 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: David Fifita và Cameron Munster của Maroons React trong Trò chơi Hai của loạt bang Intory of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: David Fifita và Cameron Munster của Maroons React trong Trò chơi Hai của loạt bang Intory of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

30 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues đã ghi bàn để ghi bàn trong trận đấu hai của loạt State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane , Châu Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

31 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Jerome Luai của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Jerome Luai của The Blues đã được giải quyết trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

32 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Brian To?of The Blues thả bóng trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Brian To?of The Blues thả bóng trong trò chơi hai của loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

33 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

34 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

35 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: David Fifita của Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: David Fifita của Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of the 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Chris Hyde/Getty Images)

36 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Kyle Feldt của Maroons phản ứng trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Kyle Feldt của Maroons phản ứng trong Trò chơi Hai của chuỗi Tuần năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

37 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: Josh Addo -Carr của The Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt trận gốc năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

38 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tariq Sims of the Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt phim State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Tariq Sims of the Blues kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai trong số các loạt phim State of Origin năm 2021 giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

39 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: Daly Cherry -Evans of the Maroons phản ứng sau khi thua Game Two of 2021 State of Origin giữa Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Australia. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

40 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

41 - 42
Brisbane, Úc - 27 tháng 6: (L -R) Isaah Yeo của The Blues, Jack Wighton của The Blues, Payne Haas của The Blues và Liam Martin của The Blues Kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai của loạt phim xuất sắc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và The Blues. New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

Brisbane, Úc - 27 tháng 6: (L -R) Isaah Yeo của The Blues, Jack Wighton của The Blues, Payne Haas của The Blues và Liam Martin của The Blues Kỷ niệm trò chơi chiến thắng hai của loạt phim xuất sắc năm 2021 giữa The Queensland Maroons và The Blues. New South Wales Blues tại sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

42 - 42
BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

BRISBane, Australia - 27 tháng 6: The Blues ăn mừng trận thắng trò chơi hai trong số các loạt bang 2021 giữa The Queensland Maroons và New South Wales Blues tại Sân vận động Suncorp vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Brisbane, Úc. (Ảnh của Bradley Kanaris/Getty Images)

? ?
Tất cả ảnh42
CHÚNG TA

Trang web cá cược hàng đầu

Đặc biệt-cung cấp-1 Cá cược cung cấp

sự kiện sắp tới

Tải nhiều hơn